Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Po 635/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-25

Wniosek w przedmiocie odmowy zaniechania dalszego stosowania wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym

VII SA/Wa 1199/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Rz 670/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OSK 2925/17 - Wyrok NSA z 2019-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym