Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II GSK 563/09 - Wyrok NSA z 2010-04-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie zmiany budżetu

I SA/Wr 362/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. L. w przedmiocie zmian budżetu miasta i gminy na 2005 r.

I SA/Ke 217/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy [...]

II GSK 72/06 - Wyrok NSA z 2006-07-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w Łodygowicach w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych

II GSK 357/11 - Wyrok NSA z 2012-04-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie zmiany budżetu

I SA/Kr 1313/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-06-30

skarg Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, na uchwały budżetowe Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w Mszanie Dolnej nr II/7/2008 oraz nr IV/15/2008, I. stwierdza niezgodność z prawem uchwały budżetowej Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w Mszanie Dolnej na rok 2008 nr II/7/2008 w części w jakiej zaplanowano rozchody budżetu przeznaczone na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 594 132 zł (§1 ust ...

I SA/Łd 786/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie zmiany w budżecie miasta P. na 2008 rok

III SA/Po 436/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia kwoty dochodu budżetu na 2019r. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej załącznika nr 5 w zakresie wydatków zaplanowanych na następujące zadania w sołectwach: