Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 1313/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-06-30

skarg Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, na uchwały budżetowe Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w Mszanie Dolnej nr II/7/2008 oraz nr IV/15/2008, I. stwierdza niezgodność z prawem uchwały budżetowej Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w Mszanie Dolnej na rok 2008 nr II/7/2008 w części w jakiej zaplanowano rozchody budżetu przeznaczone na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 594 132 zł (§1 ust ...