Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 1137/10 - Wyrok NSA z 2011-11-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w G. w przedmiocie ustalenia budżetu gminy w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych

I SA/Ol 458/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-09-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izba Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie budżetu miasta