Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 336/05 - Wyrok NSA z 2006-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2002 r.

II GSK 1135/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w O. Ś. w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

V SA/Wa 500/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia należności zasądzonej w związku z orzeczeniem przepadku na rzecz Skarbu Państwa równowartości korzyści majątkowej;

I SA/Rz 170/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej [....] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej

II GSK 97/06 - Wyrok NSA z 2006-07-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Poznańskiego w przedmiocie dotacji z budżetu powiatu

II GSK 98/06 - Wyrok NSA z 2006-07-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu Poznańskiego w przedmiocie dotacji z budżetu powiatu

II GSK 296/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu dotacji udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego

II GSK 26/06 - Wyrok NSA z 2006-04-26

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie budżetu powiatu uchyla zaskarżony wyrok oraz rozstrzygnięcie nadzorcze

II GSK 53/06 - Wyrok NSA z 2006-05-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w przedmiocie pożyczki z funduszy strukturalnych

II GSK 174/06 - Wyrok NSA z 2006-11-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie dotyczącej budżetu województwa
1   Następne >   +2   +5   +10   20