Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 3000/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem procedur;

V SA/Wa 932/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie określenia wysokości dotacji przypadającej do zwrotu

V SA/Wa 1786/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu;

II GSK 1459/15 - Wyrok NSA z 2017-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 3067/16 - Wyrok NSA z 2017-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa Łódzkiego w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 925/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministra Rozwoju i Finansów) w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

V SA/Wa 2488/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu