Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

III SA 245/91 - Wyrok NSA z 1991-06-17

Skarga Zbigniewa L. na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym za 1989 r. i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

III SA 880/90 - Wyrok NSA z 1990-11-27

skargę Zarządu Gminy w D. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody S-kiego w sprawie określenia udziału budżetu wojewódzkiego w dochodach gminy.