Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 2612/81 - Wyrok NSA z 1982-01-18

Skarga Władysława L. na decyzję Wojewody Radomskiego w przedmiocie wykonania ze środków państwowych remontu budynku stanowiącego własność osób fizycznych i na podstawie art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta R. , a także