Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

II GSK 1459/15 - Wyrok NSA z 2017-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 3067/16 - Wyrok NSA z 2017-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa Łódzkiego w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 754/16 - Wyrok NSA z 2017-12-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

II SA/Wr 664/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wykonania bez zgody właściwego organu robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczenia gospodarczego

II GSK 2736/15 - Wyrok NSA z 2017-06-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Kramsk w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

V SA/Wa 1276/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bodzanów w przedmiocie zmiany uchwały budżetowej

II SA/Lu 511/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II OSK 2531/16 - Wyrok NSA z 2017-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniego stanu użytkowania

V SA/Wa 925/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministra Rozwoju i Finansów) w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

II SAB/Sz 3/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim S. w przedmiocie wydania postanowienia
1   Następne >   3