Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III ARN 20/84 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1984-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie zwrotu dotacji budżetowej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 2111/83~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA w Warszawie do ponownego rozpoznania.

III ARN 19/84 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1984-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie zwrotu dotacji budżetowej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie III SA 27/84~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA w Warszawie do ponownego rozpoznania.