Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Lublinie X

III SA/Lu 42/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-03-09

Sprawa ze skargi K. W. na orzeczenie Komendanta Policji w przedmiocie naruszenia dyscypliny służbowej