Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VI SA/Wa 1157/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 1186/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-04-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

III SA/Wr 669/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-07-13

Skarga A.H. na decyzję SKO w J.G. w przedmiocie uchylenia ostatecznej decyzji orzekającej o zarejestrowaniu pojazdu i odmowy zarejestrowania pojazdu wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji,