Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 170/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-27

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania wniosku

II SA/Kr 1430/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-21

skarg A. Z., E. K. S. i T. Z. na postanowienie SKO w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II SA/Bd 324/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OSK 2435/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II SA/Sz 865/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Po 171/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Sz 562/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie decyzji dotyczącej warunków zabudowy

II SA/Sz 1061/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy