Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 341/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji ustalającej warunki świadczenia usługi hurtowego dostępu do sieci telekomunikacyjnej