Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X
  • Skarżony
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

SA/Kr 2904/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-10-05

Gospodarka związków komunalnych, o których mowa w art. 64 ustawy o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./, wymaga uchwalania budżetów - odpowiednio do wymogów ustanowionych wobec gmin.

II SA 641/91 - Wyrok NSA z 1991-09-11

skargę Rady Gminy w W.M. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody S-kiego w przedmiocie orzeczenia nieważności uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Gminy w W.M.

SA/Wr 777/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-08-21

Pobór od przedsiębiorstw komunalnych dywidendy, stanowiącej dochód budżetu gminy, a także orzekanie o zwolnieniu od wpłacenia dywidendy, przeznaczeniu należnych dywidend lub ich części na fundusz założycielski, a także o ewentualnym jej umorzeniu na podstawie przepisów o zobowiązaniach podatkowych, należy do właściwości zarządu gminy zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 i art. 60 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./.

II SA/Łd 704/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-03-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 1 ust. 2 statutu (...) Orkiestry Symfonicznej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta P. w sprawie zmiany nazwy (...) Orkiestry Kameralnej i nadania statutu