Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II GSK 787/10 - Postanowienie NSA z 2011-09-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Związku Komunalnego Gmin ds. Komunikacji Miejskiej Rejonu B. w B. w przedmiocie wykonania uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. , nr [...] oraz przedstawienia członkom Związku sprawozdania z działalności tego Związku

I SAB/Sz 3/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-14

Sprawa ze skargi A.E.M. w przedmiocie bezczynności Zarządu Powiatu [...] w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych za 2011 r. i 2012 r.

II SAB/Sz 3/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim S. w przedmiocie wydania postanowienia