Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

SA/Sz 350/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu /.

SA/Sz 929/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania rozbiórki obiektu budowlanego /.

SA/Sz 506/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości /. uchyla zaskarżone postanowienie, I

SA/Sz 264/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy waloryzacji kwoty określającej wartość pozostawionych nieruchomości /.

SA/Sz 43/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki samowolnie wykonanej instalacji /. Uchyla zaskarżoną decyzję I

SA/Sz 78/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu

SA/Sz 376/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

SA/Sz 2322/01 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

SA/Sz 168/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

SA/Sz 321/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu
1   Następne >   2