Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol

II SA/Lu 330/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy nakazania wykonania określonych robót budowlanych

II OSK 495/11 - Wyrok NSA z 2012-06-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gd 242/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych w celu doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem

II SA/Po 1217/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki części obiektu budowlanego;

VIII SA/Wa 129/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 1813/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie w przedmiocie nałożenia obowiązku dostarczenia dokumentów

VII SA/Wa 149/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 270/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1959/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

II SA/Kr 372/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-28

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu nielegalnego użytkowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100