Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol

VII SA/Wa 611/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1033/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych

VII SA/Wa 1104/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 890/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa i odmowy jej uchylenia

II OSK 1829/11 - Wyrok NSA z 2013-01-30

Skarga kasacyjna na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w przedmiocie nakazu rozbiórki nośnika reklamowego

II OSK 904/12 - Wyrok NSA z 2013-09-11

Skarga kasacyjna na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania.

VII SA/Wa 2945/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 2680/13 - Wyrok NSA z 2013-11-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i zezwolenia na realizację inwestycji

II OSK 1630/12 - Wyrok NSA z 2013-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 1798/12 - Wyrok NSA z 2013-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie w przedmiocie sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100