Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X

II SA/Op 624/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie nakazujące przedstawienie ekspertyzy technicznej

II SA/Op 599/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

II SA/Op 611/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego

II SA/Op 268/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Op 300/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

II SA/Op 520/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie nakazu wykonania czynności w celu doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem

II SA/Op 400/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie nałożenia obowiązku sporządzenia projektu budowlanego zamiennego

II SAB/Op 60/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie strzeleckim w przedmiocie udostępnienia akt administracyjnych w sprawie wznowienia postępowania

II SA/Op 364/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych

II SAB/Op 69/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie rozpoznania zażalenia od postanowienia w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie robót budowlanych
1   Następne >   +2   +5   +10   66