Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 531/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-26

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Rz 1251/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II OSK 1930/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia...

II SA/Rz 1175/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-09-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 110/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 852/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy linii napowietrznej

II SA/Lu 639/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału na prawach strony w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej

II OSK 3023/14 - Postanowienie NSA z 2016-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Go 647/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-09-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Rz 1250/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-09-16

Skarga E. U. i K. U. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę