Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 649/13 - Wyrok NSA z 2015-01-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej

II OSK 1508/13 - Wyrok NSA z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OSK 1995/13 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewoda Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa decyzji w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Kr 71/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji oraz orzeczenia, że decyzja ostateczna została wydana z naruszeniem prawa

VII SA/Wa 1062/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Lu 539/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie samowoli budowlanej

II SA/Po 392/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

II SA/Gd 571/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych,

II SA/Gd 641/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

II SA/Go 53/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki ściany oporowej
1   Następne >   +2   +5   +10   100