Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 678/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego , [...] w przedmiocie wymeldowania

OSK 1600/04 - Wyrok NSA z 2005-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie uchylenia czynności materialno

II OSK 1178/12 - Wyrok NSA z 2013-10-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

OSK 1967/04 - Wyrok NSA z 2005-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wymeldowania

II OZ 243/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 475/05 o odrzuceniu zażalenia M. K. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 475/05 o odrzuceniu skargi kasacyjnej M. K. od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 475/05 o oddaleniu skargi M. K. na postanowienie Wojewody Mazowieckiego ...

II OZ 244/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o wymeldowaniu

OZ 98/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-01

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego Nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OSK 445/12 - Wyrok NSA z 2013-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Pomorskiego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

V SA 554/01 - Wyrok NSA z 2002-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie uchylenia czynności materialno

II SA/Gd 112/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zameldowania
1   Następne >   2