Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 464/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego

II SA/Wr 46/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie orzeczenia o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości