Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Kr 45/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Urzędu Gminy M.

II SA/Kr 564/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom