Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 1403/05 - Wyrok NSA z 2006-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2001 r.

FSK 2316/04 - Wyrok NSA z 2006-01-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w E. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r.

I FSK 238/06 - Wyrok NSA z 2006-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za październik 2003 r.

II FSK 64/06 - Wyrok NSA z 2006-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r.

II FSK 63/06 - Wyrok NSA z 2006-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r.

II FSK 66/06 - Wyrok NSA z 2006-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r.

II FSK 67/06 - Wyrok NSA z 2006-12-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.

II FSK 1443/05 - Wyrok NSA z 2006-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych