Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Rz 453/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych

I GSK 1763/06 - Wyrok NSA z 2007-05-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I SA/Sz 848/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-09-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości na 2006r.