Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FSK 2963/11 - Wyrok NSA z 2013-12-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie targowej za poszczególne dni w okresie od stycznia do grudnia 2009 r.

II FSK 568/12 - Wyrok NSA z 2013-12-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie targowej w okresie za poszczególne dni w 2008 r.