Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II OSK 3350/17 - Wyrok NSA z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy