Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 493/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-03-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 81/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie warunków zabudowy terenu

II SA/Op 419/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-11-22

skarg J. M. i Z. Z. na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie warunków zabudowy terenu

II SA/Op 253/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie warunków zabudowy terenu