Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 786/06 - Wyrok NSA z 2006-11-10

Skargi kasacyjne B. i S. S. oraz C. P. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

II OZ 599/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-07

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie likwidacji Lubuskich Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze i powołanie jednej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

II OSK 1278/12 - Wyrok NSA z 2012-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej