Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Bk 184/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na ustawienie przenośnych kabin toaletowych

II SA/Bd 1025/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie przekazania według właściwości

OSK 1949/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-28

Skarga kasacyjna na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej

VII SA/Wa 726/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie wycofania z obrotu w hurtowniach farmaceutycznych i aptekach ogólnodostępnych na terenie całego kraju wszystkich serii produktu.

VII SA/Wa 1514/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. w przedmiocie nakazu wstrzymania produkcji mąki sojowej

VII SA/Wa 976/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

VII SO/Wa 29/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie wykładni wyroku NSA postanowił: odmówić dokonania wykładni wyroku zapadłego w sprawie sygn. akt I SA 649/0

II OSK 369/09 - Wyrok NSA z 2010-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

III SA/Gd 476/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego

VII SA/Wa 2371/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   4