Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 2417/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania wstrzymania wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego i nałożenia obowiązku usunięcia nieprawidłowości

II GSK 577/09 - Wyrok NSA z 2010-04-28

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wstrzymania wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego oraz nałożenia obowiązku usunięcia nieprawidłowości

VI SA/Wa 1187/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wstrzymania wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego

VI SA/Wa 1467/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wstrzymania wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego

VI SA/Wa 606/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu wyrobu budowlanego

VI SA/Wa 1159/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 607/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zakazu udostępniania wyrobu budowlanego

VI SA/Wa 107/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie kary pieniężnej

VI SA/Wa 214/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie ustalenie opłaty za przeprowadzone badania wyrobu budowlanego