Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Lu 824/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-24

Sprawa ze skargi T.W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 18/02 dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej