Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 363/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku

II SA/Łd 1210/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne

I OSK 571/11 - Wyrok NSA z 2011-09-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi R.S. na decyzje SKO w L. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 1211/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne

II SA/Lu 269/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych

II SA/Rz 1008/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze

II SA/Lu 681/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane

II SA/Ke 132/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Rz 66/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-05-19

Skarga P. J., na postanowienie SKO, w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania,