Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Ke 1094/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych