Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Po 305/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym;

II SA/Sz 1338/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-03-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Sz 1337/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-03-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Ke 239/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-05-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II OSK 2261/11 - Wyrok NSA z 2013-03-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wykonania zastępczego

II SA/Gd 158/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 1333/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie skierowania do wykonania zastępczego

II OSK 34/12 - Wyrok NSA z 2013-05-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego

II SA/Sz 1335/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-04-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Lu 1031/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-01-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia
1   Następne >   3