Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Kr 1638/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XXI/189/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec w sprawie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały części tekstowej obejmującej ustalenia zawarte w: § 12 dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C16 MU-1, § 15 dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C23 MU-1, §17 dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C24 MU-1, §...

II SA/Wr 115/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. [...] nr [...] r. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy N. w K.

II SA/Wr 114/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K.Z. nr [...] w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy [...] w K.Z.

OSK 744/04 - Wyrok NSA z 2005-10-25

Skargi kasacyjne Gminy B., Gminy Z., Wojewody M. od wyroku WSA w Krakowie w przedmiocie wystąpienia Gminy W. ze Związku Komunalnego Gmin W., Z. i B. do spraw budowy oczyszczalni ścieków i kolektorów z siedzibą w Z.

II SA/Go 539/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości, II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

II OSK 477/18 - Wyrok NSA z 2018-07-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Bolesława Chrobrego

II SA/Lu 457/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność uchwały Rady Miejskiej nr [...] z dnia [...] w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta K. dla działki o numerze ewidencyjnym [...] położonej w K.

II SA/Lu 174/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-09-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działce: [...] wraz z inwestycją towarzyszącą na działkach: [...], [...], [...] w miejscowości D., gm. G. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały Rady Gminy G. , nr [...] w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działce: [...] wraz z inwestycją towarzyszącą na działkach: [...], [...], [...] w miejs...