Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

OSK 1426/04 - Wyrok NSA z 2005-04-26

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 74/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-04-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w K. nr [...] z dnia [...].

OSK 789/04 - Wyrok NSA z 2005-06-23

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II OPS 1/05 - Uchwała NSA z 2005-04-11

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Suszu o odmowie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2005 r. na posie...

II OSK 1331/16 - Wyrok NSA z 2016-09-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 217/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II SA/Sz 552/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-07-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dziwnów, części obrębu Międzywodzie

II SA/Sz 246/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-05-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie dodatku specjalnego

I SA/Rz 438/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-09-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta T. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok