Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II OZ 100/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie 7/IV SA 3127

II OZ 90/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie 7/IV SA 3127

II OZ 104/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie 7/IV SA 3127

II OZ 367/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D., M., J., M. W. na niewykonanie wyroku Sądu wydanego w sprawie VII SA/Wa 1820/04

II OZ 108/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie 7/IV SA 3127

II OZ 98/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie 7/IV SA 3127

II OZ 89/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania wyroku wydanego w sprawie 7/IV SA 3127

VII SO/Wa 20/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-13

Sprawa ze skargi C. Sp. z o. o. z siedzibą w przedmiocie wniosku o wymierzenie grzywny Prezydentowi [...] w trybie art. 55 ppsa

II SA/Wr 375/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-09

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA: Andrzej Cisek (sprawozdawca) Sędzia NSA: Zygmunt Wiśniewski Sędzia WSA: Mieczysław Górkiewicz po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym odwołania skarżącego J.K. od zarządzenia Przewodniczącego w sprawie na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W., ...

II OSK 52/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie niewykonania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W. wyroku WSA we Wrocławiu i na podstawie art. 185 par. 1 ustawy
1   Następne >   +2   +5   11