Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Bd 549/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-01-24

Sprawa ze skargi R.S. w przedmiocie niewykonanie wyroku WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SAB/Bd 25/16

II OSK 71/18 - Wyrok NSA z 2018-07-20

Sprawa ze skargi kasacyjnej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. W. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SAB/Wa 25/16

II SA/Lu 521/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-11-15

Sprawa ze skargi G. W. i P. S. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 208/14

II OSK 2021/18 - Wyrok NSA z 2018-10-30

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi W.F. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ż. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SAB/Gl 38/11 w przedmiocie robót budowlanych