Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II OZ 1118/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A. Z. na przewlekłe prowadzenie przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie postępowania w rozpoznaniu wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. postana...

II OZ 1119/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w rozpoznaniu wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B.

II SAB/Rz 89/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-09-18

Wniosek w przedmiocie legalności istnienia ustępu

II SAB/Go 55/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-02-27

Sprawa ze skargi G.D. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie samowoli budowlanej

II OZ 860/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w H. w przedmiocie wstrzymania wykonania robót budowlanych

II OZ 859/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odmowy wyłączenia sędziego WSA Małgorzaty Roleder od orzekania w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w H. w przedmiocie wstrzymania wykonania robót budowlanych

II SAB/Łd 5/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-25

Sprawa ze skargi T. O. na przewlekłość Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego

II SAB/Gl 9/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-04-26

Sprawa ze skargi 'A' w R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta R. w przedmiocie legalności robót budowlanych

II SAB/Lu 139/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-05-28

Sprawa ze skargi W. G. i E. B. - G. na przewlekłość postępowania Starosty P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę po wyroku uchylającym decyzję

II SAB/Gl 62/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-18

Sprawa ze skargi S. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. w przedmiocie wykonania robót budowlanych dotyczących ocieplenia dachu
1   Następne >   2