Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OW 96/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do nałożenia obowiązku utrzymania w należytym stanie urządzeń melioracji wodnych

VIII SAB/Wa 9/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy S. w przedmiocie niepodjęcia czynności egzekucyjnych

II SAB/Kr 45/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Urzędu Gminy M.

II SA/Lu 459/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-11-05

skarg W. Ł. i A. Ł. na decyzję SKO w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych

II OSK 747/08 - Wyrok NSA z 2009-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Elblągu w przedmiocie przywrócenia do stanu pierwotnego urządzeń wodno

II SA/Łd 432/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego