Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Lu 26/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia do stanu poprzedniego działki poprzez wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Wr 563/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie (montażu) ogrodzenia z siatki metalowej wraz z dwoma rzędami drutu kolczastego