Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Bd 1121/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego wody na gruncie

II OW 121/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku w przedmiocie zmiany stanu wody na gruncie i kierunku odpływu wód opadowych w związku z budową budynku mieszkalnego

II SA/Kr 564/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom