Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Łd 176/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-06-26

Skarga J. H. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SAB/Łd 147/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie rozpoznania wniosków w sprawie legalności budowy stawów

II OSK 50/13 - Wyrok NSA z 2014-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych