Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Wr 794/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-13

Sprawa ze skargi J. W., I. W. i R. Z. na rozporządzenie D. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej

IV SA/Wa 1448/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania