Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Po 536/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w przedmiocie uchylenia w części decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego