Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 1000/12 - Wyrok NSA z 2014-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółki