Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X

II OSK 2917/15 - Wyrok NSA z 2017-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ostatecznej